ประกาศบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.)

ประกาศบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.)

คลิกอ่านประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ

โรงพยาบาลบ่อเกลือ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 3 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 
สมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ่อเกลือ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. - 7 ก.พ. 2563 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศ

คปสอ.บ่อเกลือ ออกหน่วย พอ.สว.ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

การปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามที่ สสจ.น่าน ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรฯ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

คลิกอ่านประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักกายบำบัด

ตามประกาศโรงพยาบาลบ่อเกลือ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เพรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดโรงพยาบาลบ่อเกลือ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรานั้น 

บัดนี้ โรงพยาบาลบ่อเกลือได้ดำเนินการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

คลิกอ่านประกาศ

กิจกรรมวันล้างมือโลกประจำปี 2562

โรงพยาบาลบ่อเกลือ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ประจำปี 2562 มีกิจกรรมการให้ความรู้และสาธิตวิธีการล้างมือให้ประชาชนผู้รับบริการ และ จนท.รพ.บ่อเกลือ

Pages