ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักโภชนาการ

https://drive.google.com/file/d/19RrjMhFpj2OT7yYrzKo8rXckdShbvgFy/view?u...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ประกาศรับสมัครนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

https://drive.google.com/file/d/151fF51OShbLCqwEHMMnwCPK4YDQZv6Hf/edit

ลักษณะสำคัญขององค์กร [Organization Profile]

#สภาพแวดล้อมขององค์กร

:บริการหลัก [ Main Service ]

บริการหลักและกลไกการส่งมอบบริการ

รักษาโรค POD IPD ER LR OR
ทันตกรรม
กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย
ส่งเสริมสุขภาพ ทุกจุดบริการในโรงพยาบาลและในชุมชน
ป้องกันโรค ทุกจุดบริการในโรงพยาบาลและในชุมชน
ฟื้นฟูสุขภาพ กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย ชุมชน
---------------------------------------------------------------------------

#วันอานันทมหิดล 9 มิถุยายน 2563

กิจกรรมจิตอาสาสาธารณะประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ โรงพยาบาลบ่อเกลือ

ประกาศบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.)

ประกาศบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.)

คลิกอ่านประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ

โรงพยาบาลบ่อเกลือ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 3 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

Pages