• 405166521_736872388487009_4880090658364807048_n.jpg
 • 405204503_736872325153682_2880091393100128885_n.jpg
 • 405232692_736872375153677_381836782990187587_n.jpg
 • 405333895_736872355153679_4013414099186887279_n.jpg
 • 1701491047571.jpg
 • ITA-cert.jpg
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 3. ชมรมจริยธรรม "คนดีแห่งขุนเขา"

วันพุธ, 06 มีนาคม 2567 15:50

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2567 14:50

ประกาศรายชื่อสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2567 15:57

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดตามไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:...

วันพุธ, 31 มกราคม 2567 16:31

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

วันศุกร์, 26 มกราคม 2567 18:17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ นักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2567 15:10

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง - นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา - พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดใบสมัคร

วันศุกร์, 01 กันยายน 2566 17:14

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(พนักงานบริการ)

วันพฤหัสบดี, 31 สิงหาคม 2566 17:23

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานจ้างเหมาบริการ

วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2567 11:41

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือเครื่องเอกเราย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100mA. จำนวน 1 เครื่อง

วันอังคาร, 07 พฤษภาคม 2567 15:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างหมาบริการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ

วันจันทร์, 22 เมษายน 2567 14:18

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คือ...

วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567 08:38

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ...

วันอังคาร, 02 มกราคม 2567 10:50

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 78 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2566 09:46

1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา 2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป 3....

วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2567 11:45

โรงพยาบาลบ่อเกลือได้รับเกียรติบัตรมีผลการประเมินองค์กรประจำปี 2566 ระดับคุณธรรมต้นแบบ

วันจันทร์, 25 มีนาคม 2567 10:04

รายงานการประชุมทีมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC) โรงพยาบาลบ่อเกลือ

วันจันทร์, 25 มีนาคม 2567 09:20

เกณฑ์การพิจารณารายการยาเข้าออกบัญชียาโรงพยาบาลบ่อเกลือ

วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2567 08:39

ประกาศโรงพยาบาลบ่อเกลือ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับการสนับสนุน การจัดประชุมวิชาการ

วันพุธ, 20 มีนาคม 2567 10:48

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2567

ข่าวประกาศล่าสุด

 • 2023120701.png
 • 2023120702.png
 • 2023120703.png
 • 2023120704.png
 • 2023120705.png
 • Infographic คณะกรรมการจริยธรรมฯ สป.สธ. ปีงบฯ 66.png
 • บทกลอนหน้าที่และอำนาจ คกก.จริยธรรมฯ สป.สธ.png
 • Health Rider A3-01.jpg

คุณภาพอากาศ รพ.บ่อเกลือ