ลักษณะสำคัญขององค์กร [Organization Profile]

#สภาพแวดล้อมขององค์กร

:บริการหลัก [ Main Service ]

บริการหลักและกลไกการส่งมอบบริการ

รักษาโรค POD IPD ER LR OR
ทันตกรรม
กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย
ส่งเสริมสุขภาพ ทุกจุดบริการในโรงพยาบาลและในชุมชน
ป้องกันโรค ทุกจุดบริการในโรงพยาบาลและในชุมชน
ฟื้นฟูสุขภาพ กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย ชุมชน
---------------------------------------------------------------------------

#วันอานันทมหิดล 9 มิถุยายน 2563

กิจกรรมจิตอาสาสาธารณะประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ โรงพยาบาลบ่อเกลือ

ประกาศบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.)

ประกาศบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.)

คลิกอ่านประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ

โรงพยาบาลบ่อเกลือ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 3 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 
สมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ่อเกลือ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. - 7 ก.พ. 2563 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศ

คปสอ.บ่อเกลือ ออกหน่วย พอ.สว.ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

การปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Pages