โรงพยาบาลบ่อเกลือได้รับเกียรติบัตรมีผลการประเมินองค์กรประจำปี 2566 ระดับคุณธรรมต้นแบบ