ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่ง
- นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน  1 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน  1 อัตรา

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร