คปสอ.บ่อเกลือ ออกหน่วย พอ.สว.ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

การปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามที่ สสจ.น่าน ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรฯ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

คลิกอ่านประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักกายบำบัด

ตามประกาศโรงพยาบาลบ่อเกลือ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เพรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดโรงพยาบาลบ่อเกลือ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรานั้น 

บัดนี้ โรงพยาบาลบ่อเกลือได้ดำเนินการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

คลิกอ่านประกาศ

กิจกรรมวันล้างมือโลกประจำปี 2562

โรงพยาบาลบ่อเกลือ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ประจำปี 2562 มีกิจกรรมการให้ความรู้และสาธิตวิธีการล้างมือให้ประชาชนผู้รับบริการ และ จนท.รพ.บ่อเกลือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามที่ สสจ.น่าน ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นั้น

สสจ.น่าน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ  และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

คลิกดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

คลิกอ่านประกาศ

-----------------------------------------------

ลดวันละถุง คุณทำได้

โรงพยาบาลบ่อเกลือขอขอบคุณ บมจ.ซีพี ออลล์ ที่ได้มอบเงินจากโครงการ "ลดวันละถุง คุณทำได้" จำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562

-----------------------------------------------

โรงพยาบาลบ่อเกลือเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 2 อัตรา

โรงพยาบาลบ่อเกลือเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 2 อัตรา

1.ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน >>เอกสารประกอบ 

2.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข >>เอกสารประกอบ

Pages