ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

คลิกอ่านประกาศ

-----------------------------------------------

ลดวันละถุง คุณทำได้

โรงพยาบาลบ่อเกลือขอขอบคุณ บมจ.ซีพี ออลล์ ที่ได้มอบเงินจากโครงการ "ลดวันละถุง คุณทำได้" จำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562

-----------------------------------------------

โรงพยาบาลบ่อเกลือเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 2 อัตรา

โรงพยาบาลบ่อเกลือเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 2 อัตรา

1.ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน >>เอกสารประกอบ 

2.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข >>เอกสารประกอบ

Pages