โรงพยาบาลบ่อเกลือเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 2 อัตรา

โรงพยาบาลบ่อเกลือเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 2 อัตรา

1.ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน >>เอกสารประกอบ 

2.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข >>เอกสารประกอบ

หมายเหตุ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ่อเกลือในวันและเวลาราชการ

ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 - 11 ตุลาคม 2562 นี้

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------