ประกาศปิดปรับปรุงเว็บไซต์

โรงพยาบาลบ่อเกลือ ปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2562 - 20 ตุลาคม 2562 ขออภัยในความไม่สะดวก

-----------------------------------------------