ลดวันละถุง คุณทำได้

โรงพยาบาลบ่อเกลือขอขอบคุณ บมจ.ซีพี ออลล์ ที่ได้มอบเงินจากโครงการ "ลดวันละถุง คุณทำได้" จำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562

-----------------------------------------------