ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามที่ สสจ.น่าน ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นั้น

สสจ.น่าน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ  และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

คลิกดาวน์โหลดไฟล์แนบ