ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักกายบำบัด

ตามประกาศโรงพยาบาลบ่อเกลือ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เพรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดโรงพยาบาลบ่อเกลือ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรานั้น 

บัดนี้ โรงพยาบาลบ่อเกลือได้ดำเนินการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

คลิกอ่านประกาศ