ประกาศรับสมัครนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

https://drive.google.com/file/d/151fF51OShbLCqwEHMMnwCPK4YDQZv6Hf/edit