คปสอ.บ่อเกลือ ออกหน่วย พอ.สว.ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

การปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

       วันที่ 8 มกราคม 2563 นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ เป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้ง 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านน้ำแคะ หมู่ที่ 4 ตำบาลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน พร้อมด้วย แพทย์  ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม อาสาสมัครสายแพทย์ประเภทอื่น ๆ และสายสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยให้แยกเป็นให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจำนวน 75 ราย (ประชาชนส่วนใหญ่มารับบริการตรวจรักษาด้วยโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ จำนวน 43 ราย รองลงมาเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ จำนวน 16 ราย ) บริการนวดประคบสมุนไพรจำนวน 23 ราย และบริการทันตกรรมจำนวน 24 ราย