กิจกรรมวันล้างมือโลกประจำปี 2562

โรงพยาบาลบ่อเกลือ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ประจำปี 2562 มีกิจกรรมการให้ความรู้และสาธิตวิธีการล้างมือให้ประชาชนผู้รับบริการ และ จนท.รพ.บ่อเกลือ