การเฝ้าระวังอาการป่วย COVID-19 ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ปี 2563